Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

SEZ-KES organizuje v SR aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. 

Bližšie informácie a termíny nájdete na našej webovej stránke: http://www.sez-kes.sk