Schrack Academy

Schrack Technik organizuje po celom Slovensku pre svojich zákazníkov Certifikačné školenia, ktoré sú zamerané na produkty Sieťovej techniky.

Po absolvovaní školenia, kurzu získa zákazník certifikát „STASI“. Pre našich certifikovaných partnerov  a po splnení zmluvných zaručných podmienok bude môcť naša spoločnosť poskytovať 25 ročnú záruku na štrukturovaný kabelažny systém Schrack Technik pre koncového zakazníka

Aké sú vaše výhody?

Na tomto kurze získate informácie o aktuálnych sieťových produktoch našej spoločnosti a príklady správneho použitia vzhľadom k typu  inštalácií. Zároveň vám predstavíme súčasné trendy v dátových sieťach a to vrátane aktuálnych štandardov a noriem.

 

Obsah školenia

Bc. Daniel Petrov, ako produktový manažér Sieťovej techniky bude poskytovať všetky informácie na tomto kurze.

 Počet účastníkov kurzu je obmedzený na 25 osôb. Dôvodom je hlavne dodržanie optimálnej kvality výučby s individuálnym prístupom a aj kapacitné možnosti v miestnosti hotela.

Teoretická časť: základná charakteristika a princípy štruktúrovanej kabeláže, problematika elektromagnetickej kompatibility (vyrovnanie potenciálov, uzemnenia), typy konektorov a zapojení, metódy merania, platné normy a štandardy, príprava technickej dokumentácie, sortiment sieťových produktov spoločnosti Schrack, výhody produktov, možnosti použitia. Úvod do problematiky optických sietí a komponentov.

Praktická časť: montáže vybraných typov konektorov (tienené, netienené), inštalácia struktúrovanej kabeláže, meranie systému štrukturovanej kabeláže Schrack Technik kvalifikačným aj certifikačným meracím prístrojom.

 

Súčasťou školenia je občerstvenie a pozvánka na obed v priestoroch hotela v mieste konania.