Meranie koncentrácie prachových častíc v priemysle

Meranie a monitorovanie vysokých koncentrácií prachov v priemysle (typicky od 30 g.m-3) a posúdenie prípadnej výbušnosti prostredia.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac