Meranie veličín prostredia (teplota, vlhkosť, CO2, ...)

Meranie teploty, vlhkosti, CO2, tlaku a iných potrebných hodnôt a prenos dát cez IoT sieť do prehľadného zobrazovacieho prostredia. Možnosť exportu a nastavenia notifikácií a alarmov.