Merače zemného odporu - Testery izolačných, zemných odporov

Vďaka testerom izolačných odporov do 10kV a širokému sortimentu kompaktných ručných prístrojov, ponúkame riešenie pre každé vyhladávanie problémov a preventívne aplikácie.

Niektoré z digitálnych ručných meračov izolácie ktoré ponúkame v sebe skrývajú plnohodnotný multimeter. Testery uzemnenia môžu uskutočnovať 4 typy merania uzemnenia aj s testovaním bez kolíkových zemných sond a meranie zemného odporu iba pomocou klieští.

Väčšina závodov disponuje uzemnenými elektrickými systémami, takže v prípade úderu blesku alebo prepätia v rozvodnom systéme si prúd nájde bezpečnú cestu do zeme. Kontakt medzi elektrickým systémom a zemou sprostredkováva uzemňovacia elektróda. Aby sa zabezpečilo spoľahlivé prepojenie so zemou, je často pomocou predpisov pre elektrotechniku ??a pomocou technických a miestnych noriem stanovená minimálna impedancia uzemňovacej elektródy. Medzinárodná asociácia pre testovanie v elektrotechnike (International Electrical Testing Association) stanovuje interval merania zemniacich elektród na každé tri roky pre systémy v dobrom stave a s priemernými požiadavkami na spoľahlivosť.

Dôkladnejšie princípy a bezpečnosť uzemňovania a základné metódy merania - 3 a 4 - pólové meranie úbytku napätia, selektívne meranie, meranie bez rozpojenia zemniča (zemných sond) a 2 - pólové merania.