AKTUALIZOVANÉ Je potrebné nosiť v práci rúška? Hlavný hygienik vydal usmernenie pre bezpečný návrat ľudí na pracoviská

S postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 prichádza aj k postupnému návratu zamestnancov z home officov do práce. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal niekoľko preventívnych hygienických a protiepidemických zásad.

Rúško na pracovisku 

Na pracovisku je nosenie rúšok od stredy 10. júna 2020 iba odporúčané, avšak len v prípade, že sú kolegovia od seba vzdialení aspoň 2 metre.

Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezinfekčné prostriedky

Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezinfekčné prostriedky zamestnancom aj klientom. Dávkovač s dezinfekčným prostriedkom musí byť dostupný pri vstupe na pracovisko, respektíve pri vchode do budovy. Zamestnávateľ ho musí pravidelne dopĺňať.

Povinná je aj pravidelná dezinfekcia podlahy a dotykových plôch (kľučky, stoly, klávesnice, dotykové plochy zábradlia a schodiska, tlačidlá, výťahy a pod.)

Spôsob dezinfekcie ani prostriedok nie sú určené. Musia však mať dostatočný virucídny účinok (po vyčistení neutrálnym čistiacim prostriedkom sa odporúča dezinfikovať s bežne dostupnými prostriedkami na báze 0,1 % až 0,5 % roztoku chlórnanu sodného. Ak by mal byť povrch takýmito prostriedkami poškodený, odporúča sa využitie 70 % etanolu).

Zdieľanie zariadení a pomôcok treba zredukovať čo najviac

Spoločné používanie písacích potrieb, klávesníc či pracovných nástrojov sa odporúča zredukovať na nevyhnutnú mieru. Zariadenia a pomôcky by sa mali na pracovisku používať predovšetkým individuálne.

Minimálna vzdialenosť medzi zamestnancami je 2 metre

Zamestnávateľ by mal v maximálnej možnej miere zabezpečiť podmienky na zväčšenie rozstupov medzi zamestnancami, respektíve medzi zamestnancom a klientom. Minimálna vzdialenosť je 2 metre.

V tejto súvislosti je potrebné prehodnotiť pracovné postupy, aby bolo zamestnancom umožnené dodržiavať odstupy, resp. skrátiť čas, ktorý zamestnanci trávia v menšom odstupe.

Odporúča sa naďalej umožniť aspoň časti zamestnancov home office pre preventívne zníženie počtu ľudí v priestore. Tiež sa odporúča v čo najväčšej možnej miere využívať na komunikáciu online technológie a predchádzať nadbytočnému zhromažďovaniu osôb.

Klimatizácia je potenciálny zdroj rizika, odporúča sa vetrať

Pri vstupe do miestnosti sa odporúča otvoriť okná na približne 15 minút. Najmä vtedy, keď sa v miestnosti predtým zdržiavalo väčšie množstvo ľudí. Bližšie požiadavky na používanie klimatizácie sú uvedené v opatrení ÚVZ SR č. OLP/4083/2020.

Zariadenia na osobnú hygienu
Musia byť vybavené tečúcou vodou, tekutým mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Priestory je potrebné dezinfikovať minimálne raz denne.

Meranie telesnej teploty nie je povinné

Meranie telesnej teploty pri vstupe na pracovisko nie je povinné, má odporúčací charakter. Podrobnosti bezkontaktného merania telesnej teploty sú uvedené v Usmernení z 2. apríla 2020:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4167:usmernenie-

 

Celé znenie Usmernenia hlavného hygienika pre návrat ľudí do práce z 27. mája 2020:

http://zeta.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_pre_pracoviska_UPR.pdf