Boris Duľa zo spoločnosti CEIT: Prekvapujúca je jazyková nepripravenosť mladých ľudí. Ak chce firma exportovať do zahraničia, je to nevyhnutnosť

Myšlienka založiť CEIT vznikla na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, kde pred rokom 2007 prebiehal intenzívny výskum a vývoj zameraný na unikátne riešenia v logistike a robotike. V súčasnosti poskytujeme komplexné riešenia z oblasti technických aj procesných inovácií, priemyselnej automatizácie, digitalizácie, inteligentnej logistiky, konštrukčného a materiálového inžinierstva a to v regióne Strednej a Západnej Európy. Medzi našich zákazníkov patria významné priemyselné podniky najmä z automobilového, strojárskeho, chemického a elektrotechnického priemyslu. Spoločnosť CEIT je od roku 2017 súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco. Na otázky nám odpovedal Boris Duľa, Chief Sales Officer (CSO), CEIT, a.s.

O PODNIKANÍ

Na ktoré úspechy firmy ste najviac hrdý/hrdí a prečo?

Sme jednou z mála slovenských firiem, ktorá sa dokázala presadiť vo veľkej konkurencii medzinárodných spoločností a stala sa priamym dodávateľom komplexných technologických riešení pre významné firmy, predovšetkým z automobilového sektoru.

Naše nové kompetencie, ktoré za posledné roky v CEIT-e vznikali, ukázali svoju pripravenosť pre súčasný trh.

Aké sú pre vás najdôležitejšie zásady pre úspešné podnikanie?

Spokojný zákazník, konkurencieschopnosť riešení a inovácie.

Ako sa za posledné roky zmenil trh, na ktorom pôsobíte a tiež konkurencia?

Sme súčasťou technologického rozvoja a rozmachu inšpirovaného Industry 4.0, kde sa trh dynamicky vyvíja. Dnes už automatizáciu logistiky využíva množstvo firiem. CEIT je však výnimočný komplexnosťou svojich riešení. Náš koncept Factory Twin predstavuje komplexný cyklus počnúc digitalizáciou, cez samotnú implementáciu, až po autonómne riadenie a samo-optimalizáciu.

Ako tento trh ovplyvnila kríza a aké sú vaše očakávania v rámci najbližších mesiacov?

Trh bol nástupom pandémie a následnými prijatými opatreniami ovplyvnený výrazne. Automobilový sektor, do ktorého patríme aj my, bol jeden z najzasiahnutejších. Projekty sa zo dňa na deň pozastavili alebo presunuli na neskoršie obdobie. Táto náročná situácia nás inšpirovala, aby sme využili naše interné softvérové aj hardvérové inžinierske kapacity a začínali sa pozerať na priemysel aj cez túto novú, nečakanú optiku. Pripravili sme riešenia pre social distancing - systém založený na technológii BLE (Bluetooth Low Energy), určený na monitorovanie vzdialenosti medzi pracovníkmi napríklad v priemyselných halách a závodoch. Dokázali sme v relatívne krátkom čase prísť na trh s produktami ako je bezkontaktný merač teploty, vyvinuli sme UVC Box, ktorý je určený na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu predmetov tým, že využíva certifikované germicídne žiarenie ničiace vírusy, baktérie či plesne.

Aké sú vaše plány a ciele do budúcnosti?

Chceme byť aj naďalej technologickým inovátorom a prichádzať na trh s novými inovatívnymi riešeniami, ktoré pomáhajú spoločnostiam posúvať ich produktivitu do vyšších levelov.

Čo pre vás v biznise znamená spolupráca? 

Spolupráca, partnerstvo má pre nás obrovský význam. Pred rokom sme založili Partnerský program, ktorého hlavnou myšlienkou je hľadať k sebe spoluhráčov, ktorí s nami dokážu realizovať a dodávať väčšie, komplexnejšie riešenia na trh. Našou ambíciou je ísť aj do iných priemyselných odvetví, kde automatizácia ešte neprerazila. Napríklad potravinársky, chemický, zdravotnícky či energetický priemysel. Tu vieme naše skúsenosti znásobiť a ponúknuť ich v komplexných riešeniach.

Ambíciou spoločnosti CEIT je ísť aj do iných priemyselných odvetví, kde automatizácia ešte neprerazila.

O OCHORENÍ COVID-19

Ako pandémia ovplyvnila chod vašej firmy?

Firmu sme museli relatívne rýchlo prispôsobiť z pohľadu viacerých oblastí. Zaviedli sme hygienické opatrenia, ktoré boli definované Úradom verejného zdravotníctva, zároveň sme sa prispôsobili procesom u zákazníkov. Trh reagoval, naši klienti menili stav projektov. Niektoré boli pozastavené, iné presunuté, niektoré boli úplne zrušené. Celú organizáciu sme museli prispôsobiť tak, aby to firma ekonomicky zvládla. Nebolo to jednoduché obdobie asi pre nikoho z branže.

S čím najťažším ste sa museli vysporiadať, keď vypukla, zároveň ako vás ovplyvňuje dnes?

Ako som už spomínal, boli to hlavne nečakané výpadky projektov. Museli sme optimalizovať výdavky tak, aby sme udržali firmu v chode a zároveň neprišli o naše kompetencie, teda o ľudí. Dôležitou prioritou bolo nastaviť firmu tak, aby dokázala vo veľmi krátkom čase nabehnúť na pôvodnú výkonnosť a pôvodnú odbornú kompetenciu.

Mnohé firmy pre ekonomický pokles optimalizujú výdavky či procesy, je to aj váš prípad?Prípadne, priniesla pandémia nejaké zmeny, ktoré napokon zavediete natrvalo?

Áno, mali sme čas zamyslieť sa nad tým, ktoré procesy treba inovovať, aby sme boli pripravení na ďalší rozvoj firmy aj po ukončení pandémie.

V súvislosti s krízou sa v biznise často skloňuje aj slovo príležitosť. Identifikovali ste nejakú aj vy? 

 V CEIT-e sme vyvinuli rad originálnych riešení, ktoré sa uplatnia nielen v priemyselných podnikoch, ale prakticky všade, kde sa koncentruje väčší počet ľudí. 

Náš Bezkontaktný merač telesnej teploty funguje na princípe pasívneho infračerveného snímača (PIR), ktorý nevyžaruje infračervené svetlo a preto je úplne bezpečný.

Na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu predmetov slúži aj CEIT UVC Box, ktorý sa hodí najmä tam, kde s rovnakými nástrojmi manipulujú viacerí užívatelia. Zariadenie využíva germicídne žiarenie, ktoré ničí vírusy, baktérie a plesne.

Veľký význam v čase pandémie má kontrola pohybu vo výrobných halách. Tu pomôže špičková digitálna technológia vyvinutá na lokalizáciu a riadenie pohybu - systém CEIT Distance Tag založený na technológii BLE (Bluetooth Low Energy). Umožňuje monitorovať vzdialenosti medzi pracovníkmi. Každý z nich má svoje identifikačné zariadenie, tzv. personálny BLE Tag, ktorý zaznamenáva blízke tagy (a teda ich nositeľov) v okruhu dvoch metrov. Po ukončení pracovnej zmeny je na úložisku k dispozícii zoznam osôb, s ktorými sa ten-ktorý zamestnanec počas dňa stretol. V prípade, ak by sa v hale vyskytla nákaza, možno rýchlo a presne identifikovať okruh potenciálne ohrozených osôb.

Sme súčasťou technologického rozvoja a rozmachu inšpirovaného Industry 4.0, kde sa trh dynamicky vyvíja.

Ako hodnotíte pomoc od vlády z pohľadu potrieb vašej firmy? Mala by podľa vás pokračovať? Ak áno, dokedy?

Nemyslím si, že pomoc bola nastavená zle, aj keď v začiatkoch chýbala dlhodobejšia vízia a reakcia nebola časovo adekvátna. Opatrenia by však mali pokračovať aj naďalej, vzhľadom na prebiehajúcu 2. vlnu pandémie, najneskôr do konca prvého kvartálu nového roka 2021, prípadne dovtedy, kým sa ekonomika nedostane na predkrízové čísla.

O PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ NA SLOVENSKU

Kde vidíte najväčšie nedostatky a prekážky, ktoré bránia firmám rozvíjať sa?

Prekvapujúca je jazyková nepripravenosť mladých ľudí, ktorí pracujú  na odborných projektoch  v oblasti automatizácie. Mnohé z moderných technológií sú v súčasnosti zavádzané priemyselnými gigantami ako je Siemens, Festo, SICK a jazyková vybavenosť je preto nevyhnutná, minimálne ak chce firma exportovať do zahraničia. Potrebujeme mať ľudí dostatočne jazykovo pripravených, aj keď si uvedomujeme, že nie je jednoduché skĺbiť vysokú odbornosť a jazykovú pripravenosť.

Podpora inovácií zo strany vlád by nemala byť zdĺhavým a zložitým procesom.

Aby spoločnosti dokázali reagovať na vývoj v priemysle a aktívne sa na ňom podieľali potrebujú finančnú pomoc formou podporného programu. Ak táto pomoc prichádza neskoro môže sa stať, že produkt je už vyvinutý, navrhnutý inou, zväčša zahraničnou firmou.

Mechanizmus na podporu inovácií vo firmách je potrebné sprehľadniť a zjednodušiť.

Ako by Slovensko malo podľa vás využiť peniaze z grantov EÚ (Next Generation EU)? Na čo by sa pri investovaní týchto zdrojov v národnom pláne obnovy malo Slovensko zamerať, aby bol pozitívny efekt čo najväčší?

Na Slovensku je veľa šikovných ľudí a firiem, ale je dôležité pritiahnuť do nášho regiónu vývojové R&D, podporovať aby tu vznikali výskumno-vývojové organizácie, pretože tie majú vysokú pridanú hodnotu. Následne na seba dokážu pritiahnuť aj zaujímavé výrobné odvetvia, vedia sa zaujímavým spôsobom prepojiť s univerzitami a to je ďalšia téma... aby univerzity boli pripravené na aplikáciu absolventov v priemysle.

Spoločnosť CEIT, a.s. je členom Zväzu automobilového priemyslu SR, ktorý je členom Asociácie priemyselných zväzov.