Opatrenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

Núdzový stav, ktorý sa mal skončiť 14. novembra bol predĺžený o ďalších 45 dní. Mimoriadna situácia na území SR trvá nepretržite od 11. marca 2020 a bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111.

Vláda Slovenskej republiky spracovala v rámci projektu „Prvá pomoc“ viacero balíkov pomoci pre rôzne skupiny podnikateľov a občanov. Cieľom Prvej pomoci je eliminovať negatívny vplyv pandémie a zároveň ochrániť pracovné miesta zamestnancov.

S účinnosťou od 15. októbra 2020 boli zavedené opatrenia týkajúce sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení (napr. fitness centrá, divadlá, prevádzky verejného stravovania a pod.), vláda SR zavádza projekt „Prvá pomoc plus“, na základe ktorého štát bude naďalej pokračovať v poskytovaní príspevkov, ktorými chce pomôcť zamestnávateľom udržať pracovné miesta a živnostníkom nahradiť ich príjem, ktorý poklesol v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vláda Slovenskej republiky dňa 28. 10. 2020 schválila návrh na zmenu podmienok projektu Prvá pomoc a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Nakoľko nástrojov pomoci je viacero, pre ich prehľadnosť sú na tomto webe rozdelené do samostatných kapitol.


nebotra consulting hľadáme a rozvíjame podnikateľský potenciál našich klientov. Zmyslom je, aby pracovali efektívne - z hľadiska postupu alebo hospodárenia a s dobrým pocitom. Partnerom pomáhame dosahovať úspory, zvyšovať pridanú hodnotu, rozvíjať obchodné aktivity a nájsť nové odbytové kanály.

LinkedIn: www.linkedin.com/company/nebotra
Instagram: www.instagram.com/nebotra/
Facebook: www.facebook.com/nebotra
Blog: www.nebotra.com/blog
Podcast: podcast.nebotra.com