Rastislav Borovský zo spoločnosti TopSoft BSB: Zmeny budú radikálne, dá sa povedať, že nastúpila nová éra online práce

Firma v reakcii na koronavírus prišla na trh so systémom, ktorý zaznamenáva identifikačné číslo osoby, fotografiu, nameranú teplotu aj časovú stopu. Tieto funkcie záznamu sú vypínateľné a v súlade s GDPR. Dôležitou funkciou je emailové upozorňovanie zodpovednej osobe o nameraní zvýšenej teploty. Výhodou je aj možnosť prepojenia s dochádzkovými systémami a personálnym riadením osôb.

O spoločnosti

Spoločnosť TopSoft BSB, s.r.o. vznikla v roku 1997. Jej cieľom bolo od začiatku poskytovať kvalitné tovary a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Postupom času sa stávala partnerom spoločností Cisco, IBM, HP, Lenovo, Microsoft a mnohých ďalších. V súčasnosti sa spoločnosť uplatňuje na lokálnych, ale aj zahraničných trhoch v rámci EÚ. Klientom ponúka komplexné riešenia – od návrhu a vybudovania prenosových ciest až po nasadenie dátových, hlasových a iných služieb, podľa individuálnych požiadaviek. 

Od roku 2008 sa časť spoločnosti zameriava na obnoviteľné zdroje energií (OZE), a to najmä solárnu. V rámci spoločnosti vznikla samostatná divízia, kde spolu s partnermi rieši návrhy a realizácie Fotovoltickych elektrární. V ostatnom čase sa venuje problematike výroby vodíka prostredníctvom OZE, jeho uskladneniu a následnej distribúcii do vozidiel (H2). Rozhovor nám poskytol Rastislav Borovský. 

Ako ste vy vo firme prežívali prvé týždne pandémie na jar tohto roka?

Najskôr obavy, potom pochopenie , že všetko zlé je na niečo dobré. Hľadali sme možnosť ako využiť spomalenie na poupratovanie, prehodnotenie priorít a nájdenie nových vízii a možností. 

Mnohí podnikatelia sa zhodujú v tom, že akákoľvek kríza je vždy aj príležitosťou. Vy ste prišli na trh so systémom Face scan. Kedy ste identifikovali vašu príležitosť?

Keď premiér vyhlásil niekedy koncom marca, že vo všetkých inštitúciách, veľkých podnikoch sa bude merať teplota zamestnancov pri príchode do práce. Samozrejme, trh na to nebol pripravený, nebolo na ňom dostatok teplomerov. Kde mohli, používali ručné teplomery, čo samozrejme predstavuje personálnu záťaž pre organizáciu a tiež je to nepohodlné pre obsluhu a aj pre meraných.

Čo všetko systém dokáže, čím je výnimočný?

Systém zaznamenáva údaje, identifikačné číslo osoby, fotografiu, nameranú teplotu, časovú stopu. Tieto funkcie záznamu sú vypínateľné, samozrejme všetko v súlade s GDPR. Dôležitou funkciou je emailové upozorňovanie zodpovednej osobe o nameraní zvýšenej teploty. Systém je rozšíriteľný o RF ID čítačku kariet. Výhodou je aj možnosť prepojenia s dochádzkovými systémami a personálnym riadením osôb.

Kto sa na realizovaní systému podieľal?

Nerobili sme na tom sami, spolupracovali sme s programátormi, ktorí spracovali potrebné cloudové rozhranie a potrebnú funkcionalitu softvéru. Proces od prvotnej myšlienky až po uvedenie na trh trval približne jeden mesiac.

Kto patrí k vašim odberateľom, resp. kde všade môže byť Face scan užitočný?

Rôzne organizácie, podniky, školy, ale aj športoviská. Niekde je meranie nastavené ako dobrovoľné, ale v niektorých podnikoch je meranie teploty priamo naviazané na turniket a otvorenie je podmienené meraním. Niektoré hotely, aby zdôraznili ako im záleží na bezpečí hostí, inštalovali meranie na dobrovoľnej báze v blízkosti recepcie.

Každá hospodárska kríza do istej miery zmení svet. Aké zmeny sa dejú alebo udejú v oblasti informačných a komunikačných technológií? V prípade firiem či domácností.

Áno, zmeny budú radikálne, dá sa povedať že nastúpila nová éra online práce. V oveľa väčšom množstve budú vzdelávanie, práca, výstavy online... To všetko vyžaduje vhodnú IT infraštruktúru, software, servery, dostupnosť rýchleho internetového pripojenia. Prejavuje sa to hlavne v oblasti školstva, mnohé školy nie sú na dištančné vzdelávanie pripravené z hľadiska infraštruktúry, platforiem a pod. Z tohto dôvodu sme v spolupráci so spoločnosťou Microsoft v auguste na porade riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je BSK, predstavili našu víziu v prezentácii nazvanej „Pomáhame školám pripraviť sa digitálnou transformáciou na potenciálne ďalšie obmedzenia vyučovania kvôli COVID-19, praktické kroky, ako na to.“

Prinesie podľa vás aj zmeny v správaní sa spotrebiteľov? Očakávate na trhu, na ktorom spôsobíte zmeny?

Áno, spotrebitelia sa tomuto trendu a novým požiadavkám prispôsobia a budú požadovať kvalitné služby spojené s online prácou.

Vaša firma sa aktívne angažuje aj v oblasti školstva... akým spôsobom?

Distribuujeme softvér pre online výuku, kompletné balíky pre výuku fyziky, biológie, chémie.  Pomáhame školám zlepšiť infraštruktúru tak, aby boli schopné poskytovať dištančné vzdelávanie s čím súvisí samozrejme aj hardverové, audiovizuálne vybavenie a pod. Je to celý rad problémov, ktoré treba na školách riešiť a dal by sa o tom napísať samostatný článok. Spolupracujeme tiež s viacerými univerzitami, sídlom našej pobočky je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

V čom vidíte obojstranný prínos takejto spolupráce?

Tu je možné vidieť obojstranný prínos hlavne v tom, že môžeme spolupracovať so študentami prípadne doktorandmi, ktorí sa k vedomostiam dostali aj prostredníctvom nami dodaných technológií.

Aké sú vaše plány a ciele do budúcnosti?

Radi by sme expandovali v oblasti IKT do viacerých krajín EÚ. V oblasti OZE dúfame, že podpora vlády prinesie viac zelených technológií – za posledné roky tu bol tzv. stop stav a nebolo v podstate možné v oblasti OZE zaznamenať žiadny rozvoj.

Tému, ktorú sa snažíme za posledné mesiace rozvíjať, je vodík a vodíkové hospodárstvo. Považujeme túto tému za veľmi dôležitú z hľadiska ekológie. Myslíme si, že „boj“ vodík vs. akumulátory nakoniec vyhrá vodík, lebo reťazec fotovoltická elektráreň – elektrolyzér – vodík – tankovacia stanica – automobil + vodná para z výfuku, považujeme za riešenie pre našu planétu. Nehovoriac o tom, že vodíkový automobil „natankujete“ za 5 minút.

Podarilo sa nám vytvoriť riešenie, ktoré by sme radi nainštalovali ako pilotný projekt. Ide o vybudovanie malej tankovacej stanice  presne z reťazca, ktorý je popísaný vyššie.