Najhorúcejšie technologické trendy roka 2020, s ktorými sa určite stretnete aj vy

Nové desaťročie znamená pre technologický vývoj a inovácie ďalšie veľké zmeny. Umelá inteligencia (AI) totiž za posledné roky pokročila až natoľko, že sa s ňou už dávno nestretávame iba na televíznych obrazovkách a v knihách.

Umelá inteligencia ako technologický trend roka 2020

Už teraz sa dennodenne stretávame s AI napríklad pri čítaní emailov cez platformu Google. Google totiž využíva AI na to, aby sa vaše emaily zaradili do správnej kategórie. Hľadáte si zamestnanie cez LinkedIn? Aj ten využíva na priradenie najrelevantnejších typov pracovných ponúk práve AI.

Jej význam rastie raketovou rýchlosťou a dnes si náš život bez AI, v podobe strojov schopných myslieť, nedokážeme vôbec predstaviť. Ako veľmi ovplyvní umelá inteligencia technologické trendy roka 2020?

 

Robotická automatizácia procesov vo firmách

Rutinné manuálne práce vo fabrikách po nás už dávno prebrali automatizované stroje. Teraz si predstavte to isté, avšak vo virtuálnom svete. Robotická automatizácia procesov (RPA) je špeciálny softvér, ktorý odbremení ľudí od opakujúcich sa rutinných činností za počítačom. Tieto činnosti tvoria v súčasnosti približne 10 až 30 % denných pracovných povinností zamestnancov.

Pokiaľ potrebujete naraz spracovať niekoľko desiatok až stoviek faktúr či objednávok, môžete na to využiť pracovníka, brigádnika, alebo vyskúšať RPA. Softvér dokáže dokonca vyhľadávať nekompletné informácie a dopĺňať ich z externých systémov tým, že v reálnom čase kontroluje aj aktuálne pravidlá a predpisy. Navyše, RPA za týždeň odpracuje až 4-násobok počtu hodín bežného zamestnanca.

Pomocou RPA sa môžete starať aj o nových zákazníkov. RPA filtruje kontaktné formuláre, zisťuje od záujemcov dodatočné informácie a smeruje ich na zodpovedné osoby – ľudských kolegov. Tento systém môžete využiť napríklad aj v prípade vymáhania pohľadávok.

 

Pre koho je RPA určená?

Po takomto riešení siahajú najmä veľké firmy či korporácie. RPA maximálne eliminuje ľudskú chybovosť, ktorá by pri týchto opakujúcich sa úlohách mohla vzniknúť. Zamestnanci, ktorí sa pôvodne týmto úlohám venovali, sa odteraz budú môcť sústrediť na dôležitejšiu a kreatívnejšiu prácu.

 

Neobmedzené možnosti vďaka dátovej sieti 5G

Predstavte si svet, v ktorom vozidlá s automatickým riadením drasticky znížia dopravné nehody a celú sériu vášho obľúbeného seriálu budete mať stiahnutú už za pár sekúnd. Neobmedzené možnosti inovácií a spolupráce rôznych firiem po celom svete. Vďaka technológii 5G, ktorá to vo väčšom množstve rozbalí už v tomto roku, by sa takýto svet mohol čoskoro stať skutočnosťou.

Sieť 5G zabezpečuje bleskurýchly internet a ešte jednoduchší proces jeho nastavenia. V budúcnosti sa totiž do siete už nebudú napájať iba mobily, tablety či notebooky. Budú na ňu pripojené aj drony, automobily bez vodiča a ďalšia vyspelá technológia, a preto bude potrebná vyššia kapacita a aj rýchlosť siete. Drony a automobily bez vodiča budú môcť komunikovať s ostatnými smart vozidlami v ich okolí, čo umožní ich bezpečnú koordináciu na cestách. Vlády štátov a mestské samosprávy ju môžu dokonca využiť na podporu infraštruktúrnych projektov.

Vznik 5G má podľa experimentu spoločnosti Ericsson tiež významné dôsledky na zlepšenie výrobného procesu. Výrazne zvýšená rýchlosť internetu a hustota jeho pokrytia dopomôžu dokonca aj k rozvoju IoT (Internet of Things) technológií. Ste pripravení na sieť budúcnosti už dnes?

 

Maximálne bezpečná tvárová biometria

Každá ľudská tvár má zopár bodov, ktoré sú pre jednotlivých ľudí unikátne a špecifické. Tvárová biometria tieto body využíva na dokonalú identifikáciu konkrétneho človeka s maximálnou presnosťou. Ide napríklad o vzdialenosť očí, lícnych kostí a hrúbku pier.

Tvárová biometria sa dnes využíva častejšie, než si uvedomujeme. Mobily odomykáme pomocou tvárového skenu, dokonca vašu tvár zosnímajú pri vstupe na niektoré hokejové štadióny. Najrozšírenejšie využitie tvárovej biometrie z ohľadu bezpečnosti existuje na letiskách. Na niektorých odletových bránach, pri odovzdaní batožiny, alebo check-ine totiž už vôbec nepotrebujete palubný lístok, ba ani doklad totožnosti. Stačí sa pozrieť do kamery a počkať na odfotenie tváre, ktorá sa porovnáva s databázou colného úradu.

Aj slovenské bankovníctvo už umožňuje otvorenie účtu pomocou tvárovej biometrie, ktoré tak budete môcť vykonať z pohodlia svojho domova. Údaje z občianskeho preukazu sú následne overované v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR.

 

Chatbot - umelá inteligencia (nielen) pri online nákupe

Chatbot je počítačový program simulujúci medziľudskú komunikáciu. Pomocou AI a preddefinovanej rozhodovacej logiky dokáže viesť zmysluplnú konverzáciu. Funguje na tzv. strojovom učení (z angl. machine learning). Machine learning je typ AI inšpirovaný ľudským mozgom. Je schopný analýzy, učenia a neustáleho zlepšovania sa.

Chatboty využívajú firmy napríklad na online komunikáciu so zákazníkmi, ktorí majú otázky ohľadom ponúkaných produktov, alebo potrebujú poradiť. Jeho výhodou je súčasná, no napriek tomu personalizovaná, komunikácia s veľkým počtom užívateľov.

Podľa analýzy Campaign Monitor môžeme prínos chatbotov pre spoločnosť vidieť najmä pri email marketingu. Zatiaľ čo tradičný newsletter otvorí iba 18 % príjemcov, pri využívaní chatbota je miera interakcie až 85 % a miera prekliku až 25 %.

Podľa správy zverejnenej na portáli Business Insider koncom roka 2016, až 80 % firiem by chcelo do svojich procesov implementovať chatbota najneskôr v tomto roku. Svetoznámymi chatbotmi fungujúcimi už v súčasnosti sú napríklad Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, Facebook Messenger. Na Slovensku sa s chatbotom môžete stretnúť dokonca už aj v bankovom sektore.

 

Líder roka 2020

To, ktorý jednotlivec sa najviac hodí pre vedúce úlohy sa kedysi meralo pomocou inteligenčného kvocientu (IQ). Dnes sa však väčší dôraz vkladá do emocionálneho kvocientu (EQ). EQ určuje schopnosť, do akej miery človek dokáže rozumieť emóciám, čo sa v súčasnej dobe považuje ako najužitočnejší aspekt pri vodcovstve.

Líder roka 2020 disponuje ešte jednou cennou vlastnosťou, ktorú nenahradí žiadna AI – kreatívne rieši vzniknuté situácie a ovplyvňuje tak dynamiku vo svojom tíme. Pomocou pohotových reakcií dokáže uľahčiť spoluprácu medzi podriadenými, efektívne získavať spätnú väzbu od zákazníkov a ponúkať riešenia problémov zamerané na ľudí.

S rastúcim významom EQ v inovačnom svete úzko súvisí aj nárast využitia hernej mechaniky v situáciách, ktoré v skutočnosti nie sú hrou. Používajú sa najmä k motivácii zamestnancov prispieť k inováciám. Takýto spôsob využívajú i svetoznáme značky ako LEGO, Tesla, Google či Facebook. Napríklad, používatelia platformy Qmarkets sa môžu zúčastňovať súťaží o hodnotenie nápadov a získavať body za spoluprácu so svojimi kolegami na inovačných projektoch.

 

Technologické trendy 2020 - nová éra technických inovácií

Zvyšujúci sa význam môžeme očakávať aj v prípade nezničiteľnej siete ekonomických transakcií, blockchain. Prostredníctvom blockchainu vedia firmy efektívne riadiť dodávateľské reťazce a zložité projekty, sledovať dodržiavanie postupov počas životného cyklu produktov a transparentné zaznamenávanie úkonov či rozhodnutí medzi zúčastnenými stranami. V potravinárstve tak môžete sledovať pôvod výrobkov, alebo dohľadať možnosť kontaminácie naprieč dodávateľským reťazcom. Aktíva je v prípade blockchainu možné vystopovať až k ich pôvodu a obmedziť tak ich falšovanie.

Vznikajúce inovácie a príležitosti, ktoré so sebou tieto trendy prinášajú, otvárajú firmám novú perspektívu pohľadu na zákazníka. Vďaka enormnému množstvu možností, ktoré inováciami zákazníci získali, sa stanú víťazmi práve tie firmy, pre ktoré bude spokojnosť zákazníkov na prvom mieste.

Text bol pripravený v spoločnosti TEMPEST a.s. TEMPEST je popredný poskytovateľ IT produktov a služieb s vyše dvadsaťpäťročnou históriou pôsobenia v odvetví informačných technológií. TEMPEST svojimi produktmi a službami adresuje biznis oblasti, ktoré pomáhajú zákazníkom rásť a zlepšovať obchodné výsledky. Riešenia TEMPEST-u pokrývajú automatizáciu biznisu a výroby, riadenie služieb, mobilitu, biznis analytiku, integráciu aplikácií, správu majetku, ochranu biznisu, riadenie dát a výkonnosť IT. Medzi klientov spoločnosti patria významné organizácie z odvetví telekomunikácií, financií, priemyslu, sieťových odvetví a verejnej správy. TEMPEST je firmou so spoločensky zodpovedným podnikaním a korektnou komunikáciou. Viac na www.tempest.sk.