Úzka spolupráca priemyslu a dopravy môže priniesť dobré riešenia pre konkurencieschopné Slovensko

Asociácia priemyselných zväzov (APZ) sa mení na Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Zamestnávateľská organizácia, ktorá je už takmer šesť rokov odborným partnerom slovenského priemyslu a hlasom významných zamestnávateľov z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického či hutníckeho priemyslu, rozširuje svoju členskú základňu o zväzy združujúce zamestnávateľov v doprave a logistike.

„Vznik dopravnej platformy považujeme za prirodzené pokračovanie a napredovanie našej činnosti. Fungujúca a kvalitná dopravná infraštruktúra je nevyhnutným predpokladom pre konkurencieschopný priemysel,“ uviedol prezident APZD Alexej Beljajev.

K priemyselným zväzom sa ako noví členovia APZD pridali Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS a Zväz autobusovej dopravy.

Dopravná platforma APZD bude, okrem iného, presadzovať zvýšenú aktivitu štátu pri realizácii tranzitnej cesty Via Carpatia, ktorá je najkratšou historickou cestou zo severu na juh. Spája Baltické a Egejské more a je dôležitým prvkom medzinárodného cestného systému. Kým iné krajiny vo výstavbe úsekov napredujú, na Slovensku sú práce len na začiatku a výstavba sa začala iba na prvom z desiatich stavebných úsekov. Ak štát nezrýchli tempo, okolité krajiny už tak ľahko nedobehneme a doprava začne Slovensko obchádzať cez iné štáty, čo by malo výrazne negatívny vplyv na ekonomický rast krajiny a potenciál získavania nových investícií.

Z pohľadu železničnej dopravy patrí medzi akútne témy najmä zlý stav železničnej infraštruktúry a nízka či nepredvídateľná podpora zo strany štátu. Slovensko má na základe Strategického plánu rozvoja dopravy do roku 2030 presunúť 30 % prepráv z ciest na železnicu. To však nebude možné, ak štát nezačne venovať zvýšenú pozornosť potrebám, na ktoré železniční dopravcovia dlhodobo aktívne upozorňujú.

Ďalšími dopravnými výzvami Slovenska sú napríklad nízka úroveň podpory kombinovanej dopravy či nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Správne nastavená dopravná politika štátu je dôležitým strategickým predpokladom udržateľného hospodárskeho rastu krajiny. Je preto nevyhnutné realizovať aktívne opatrenia pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti národnej dopravnej infraštruktúry. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy ako stabilný partner zamestnávateľov a vlády SR, je pripravená prinášať rozumné a fungujúce riešenia s cieľom eliminovať tok tovarov mimo Slovenska.