Vyhodnotenie projektu MoVET

Základným cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu výučby na technických stredných odborných školách vďaka nadviazaniu úzkej spolupráce škôl s priemyselnými podnikmi, podnietiť záujem študentov o technické odbory a zlepšiť ich motiváciu študovať.

Účastníkmi (cieľovými skupinami) boli študenti a učitelia stredných odborných škôl so zameraním na technické predmety. Na vedených vzdelávacích aktivitách sa zúčastnilo viac ako 1700 študentov a 55 učiteľov. Na národných stážach sa zúčastnilo 61 študentov, 39  študentov sa zúčastnilo na  medzinárodných stážach (z toho 8 študentov malo fyzickú mobilitu a 31 študentov malo online mobilitu). Medzinárodnej súťaže študentských tímov sa nakoniec zúčastnilo 24 študentov (8 z každej partnerskej krajiny). Celkový počet študentov zapojených do projektových aktivít významne prekročil odhadovaný počet.

Hlavné výstupy projektu sú:

 1. Sady rôznych typov elektronických učebných materiálov (v 4 jazykoch);
 2. Vzdelávacie jednotky ECVET;
 3. Pedagogické materiály pre učiteľov;
 4. Spustenie rozsiahleho pilotného projektu pre študentov;
 5. Spustenie pilotného projektu pre učiteľov;
 6. Séria stáží v priemyselných podnikoch;
 7. Motivujúce súťaže medzinárodných študentských tímov;
 8. Ďalšie vzdelávanie pre učiteľov zo stredných škôl (odborné prednášky);
 9. Rozšírené informatívne podujatia (špeciálne workshopy, publikačná činnosť);
 10. Špecializované učebné prostredie a podporujúci softvér;
 11. Metodológie a stratégie.

Vypracované vzdelávacie materiály sú súčasťou vzdelávacieho portálu http://techpedia.eu, ktorý je verejne prístupný a spravovaný koordinátorom projektu. Vďaka tomu, že portál sleduje aj výsledky ďalších projektov, obsahuje pomerne širokú škálu vzdelávacích zdrojov (ponúka viac ako 140 balíkov materiálov), ktoré často využívajú nielen primárne cieľové skupiny, ale aj akademická a odborná verejnosť.

Verejnosti sú naďalej k dispozícii jednotky ECVET a množstvo metodík a stratégií.