Konferencia INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE a Fórum slovenského stavebníctva 2020

Vydavateľstvo EUROSTAV, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Ministerstvo dopravy a výstavby SR Vás srdečne pozýva na 2. ročník Konferencie INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE a Fórum slovenského stavebníctva 2020

Termín konania: 25. jún 2020 od 9:00 do 16:00
Formát: online konferencia, zaradená do PVA SKA ako podujatie typu c s počtom kreditov 5

Konferenciu podporuje Slovenská komora stavebných inžinierov.

V pohodlí Vášho domova, či kancelárie môžete sledovať všetkých odborníkov a ich prednášky o aktuálnej situácii v stavebníctve, najnovších trendoch a prelomových inováciách v architektúre a stavebníctve. A nielen to! Ako na každej dobrej konferencii, aj na tejto zachováme vzájomnú interakciu a všetkým vystupujúcim môžete počas celej doby klásť svoje otázky a dotazy. 

Úspešní a uznávaní odborníci zo stavebnej a architektonickej praxe Vám prezradia ako vytvoriť inovatívne pracovné prostredie, ktoré zvýši efektivitu, novú Symbiosy platformu pre manažment a správu budov (senzorické, lokalizačné technológie a systémy budov), predstavia revolučné novinky ľahkých stavebných konštrukcií, rastúci význam a dopad zelenej infraštruktúry v našich mestách, či proces takzvanej virtuálnej obnovy budov. Súčasne vďaka Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Ministerstvu dopravy a výstavby SR Vám prinesieme diskusiu o aktuálnej situácii v prijímaní nových stavebných predpisov, digitalizácii stavebníctva a potrebných investíciách do podpory ekonomiky vrátane investícií do bytovej výstavby.

Už nemusíte hľadať – na tejto konferencii plnej najnovších trendov a konkrétnych príkladov, získate potrebné informácie, ktoré môžete hneď aplikovať vo vašej praxi zvýšiť tak kvalitu a konkurenčnú výhodu vašej spoločnosti.

ZÍSKATE INŠPIRATÍVNE A PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE TVORIVÚ STRÁNKU AJ VAŠU PRAX:

 • DELTABEAM® FRAME - Rýchlejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob výstavby
 • Symbiosy – platforma pre manažment a správu budov
 • Technológie spájania a vystužovania betónových konštrukcií
 • Spriahnuté nosníky pre tenké stropy.
 • Prostredie v budovách – presklené priečky, interaktívne steny, akustické búdky
 • Revolučné zmeny pri navrhovaní ľahkých stavebných konštrukcií
 • Význam zelenej infraštruktúry v mestách
 • Inteligentné budovy a digitálny interiér (Smart Home, Smart Office)

Súčasťou konferencie bude aj panelová diskusia, na ktorej bude priestor na debatu o novinkách i úskaliach stavebného sektoru.

FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2020, vo forme panelovej diskusie na témy:

 • Nové stavebné predpisy
 • Investície pre podporu ekonomiky
 • Stavebníctvo 4.0, BIM, elektronizácia stavebníctva
 • Bytová výstavba 

Pre koho je konferencia určená

Konferencia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti architektúry a stavebníctva. Od architektov, projektantov, manažérov stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov.

Program konferencie

1. BLOK: VPLYV VONKAJŠIEHO PROSTREDIA NA ARCHITEKTONICKÝ OBJEKT

09,00 - 09,30h Architektúra inteligentných budov, Branislav Puškár, FASTU BA
09,30 - 09,52h Inovatívny systém VELUX ACTIVE, Klára Bukolská, VELUX Česká republika, s.r.o
09,52 - 10,00h Prestávka
10,00 - 10,30h Zelená infraštruktúra v moderných mestách, Peter Pasečný, 2K, s.r.o.
10,30 - 10,52h DELTABEAM® FRAME - Rýchlejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob výstavby, Gabriel Mihálek, Peikko Slovakia s.r.o.,

10,52 - 11,00h Prestávka

2. BLOK: AKTUÁLNA SITUÁCIA V STAVEBNÍCTVE

11,00 - 12,30h Panelová diskusia na témy

 • Nové stavebné predpisy
 • Investície pre podporu ekonomiky
 • Stavebníctvo 4.0, BIM
 • Bytová výstavba

Diskusie sa zúčastnia: 

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)
Ing. Vladimír Jurík, poradca prezidenta ZSPS, zakladateľ Smart Cities klub
Ing. Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti (CEO) KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Pert Matyáš (CZ), predseda predstavenstva czBIM a konateľ spoločnosti di5 architekti inženýři s.r.o.

12,30 - 13,00h Obedová prestávka

3. BLOK: INOVÁČNÉ RIEŠENIA A NOVÉ TRENDY V INTERIÉRI

13,00 - 13,35h Inovatívne prostredie v budovách – presklené priečky, interaktívne steny, akustické búdky, Roman Macko, LIKO – S, spol. s r. o.
13,35 - 14,05h Symbiotické budovy, Matúš Konečný, HB REAVIS
14,05 - 14,15h Prestávka
14,15 - 14,45h Art In / Of Nature, Sabah Shawkat, VŠVU BA
14,45 - 15,15h Digitálna (virtuálna) obnova interiéru, Dušan Kočlík, Adam Tóth, FASTU BA
15,15 - 15,30h Ukončenie konferencie

 

Cena (bez DPH):

1. Vstupné pre členov ZSPS ................. 79 €
2. člen SKSI, SKA a SKGBC ................. 111 €
3. základný účastnícky poplatok ...........159 €
4. verejná správa ................................ 119 €
5. účastnícky poplatok pre 3-5 vstupov - 🔥ZĽAVA 40%🔥 z poplatku (mená všetkých účastníkov a ich emaily uveďte do poznámky)
Prihlásenie na konferenciu: TU
Viac informácií o konferencii nájdete na: Konferencia Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
Informácie o spíkroch: TU