MegaBIT Services s. r. o.

Sme spoľahlivý partner vytvárajúci komplexné riešenia pre Vašu firmu s dôrazom na jej kultúru a hodnotové nastavenie.… a čo to znamená?

Spoľahlivý partner
Nečakáme, ale voláme… Sme proaktívny.
Sme dostupný… Neschovávame sa za procesy, zmluvy a pravidlá (osobný prístup).
Vždy máme plán B.

Komplexné riešenia
Zameriavame sa na všetky potreby zákazníka, nie len jednu oblasť IT.
Hľadáme synergie tam, kde to môže mať pridanú hodnotu pre biznis.

Vaša firma, jej kultúra a hodnotové nastavenie
Empatia – snažíme sa vcítiť do obrazu Vašej spoločnosti a porozumieť jej potrebám.
Integrita – nemáme čo skrývať.
Nepretržite tvoríme riešenia spoločne s Vami tak, aby boli kompatibilné s Vašou kultúrou, hodnotami a smerovaním firmy… práve teraz a vždy do budúcna