Projektový manažment

  • Metodika vhodná na daný účel
    • Waterfall
    • SCRUM
    • LogFRAME
  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Plánovanie rozpočtu a kontrola
  • Uskutočnenie projektu