Tvorba a riešenie teoretických modelov komplikovaných systémov.

Matematické modelovanie a vlastností systémov popísaných sústavou nelineárnych rovníc. Analýza a predikcia vývoja stavu systému. Optimalizácia technologických operácií. Simulácia kritických stavov.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac