Prevádzkové služby

Pre organizácie vo výrobnom sektore sú prevádzkové zásoby životne dôležitým zdrojom podnikania.

V závislosti od podniku môžu zahŕňať továrenský spotrebný materiál, chemikálie a priemyselné plyny, laboratórne zásoby, zásoby pre údržbu, opravu a prevádzku a obaly.

Schopnosť organizácie kontrolovať celkové výrobné náklady týchto dodávok – priame výrobné náklady a variabilné náklady – je životne dôležitá pre finančné zdravie organizácie.

ERA môže posúdiť výdavky s cieľom nájsť príležitosti na úsporu výrobných nákladov. Pomáhame určiť, či etablovaní dodávatelia ponúkajú za prevádzkové zásoby najvýhodnejšie ceny, pričom využívame dlhoročné skúsenosti a znalosti dodávateľov na zlepšenie peňažného toku spoločností.

 

Chemikálie

Na trhu je celý rad výrobcov chemikálií a spoločností, ktoré dodávajú suroviny a prípravky pre chemickú výrobu.

Ako majú spoločnosti vedieť, či ich náklady na dodávky chemikálií sú skutočne konkurenčné?

Expense Reduction Analysts spolupracujú so spoločnosťami s cieľom prehodnotiť ich náklady v rôznych nákladových kategóriách, vrátane nákladov na chemikálie.

 

Spotrebný materiál vo výrobe

Spotrebný materiál sa musí v rámci výrobného procesu pravidelne vymieňať. Sledovanie celkových výrobných nákladov – priamych i nepriamych – je rovnako dôležité pre finančné zdravie spoločnosti ako sledovanie hlavných trendov a vývoja trhu.

Expense Reduction Analysts poskytujú spoločnostiam svoje odborné znalosti s cieľom podporiť ich prevádzku a posúdiť možnosti úspor nákladov.

 

Technické plyny

Mnoho priemyselných odvetví, ako je baníctvo, farmaceutický priemysel, elektrotechnický priemysel, ropný priemysel, petrochémia sú odberateľmi technických plynov.

Cieľom odborníkov Expense Reduction Analysts je pomôcť spoločnostiam zostať konkurencieschopnými a nájsť potenciál pre úspory.

 

Oprava a údržba (OaU)

Služby opravy a údržby (OaU) to sú nevyhnutné rutinné operácie, ale nie veľa spoločností má čas a prostriedky sledovať trendy na trhu a ceny vo všetkých oblastiach.

Expense Reduction Analysts pomáha firmám maximalizovať účinnosť oblasti opravy a údržby a optimalizovať výdavky v tejto kategórii.

 

Obaly

Neobmedzené množstvo ponúk v oblasti obalov – materiály, ceny – sťažuje spoločnostiam správne sa rozhodnúť.

Expense Reduction Analysts úzko spolupracuje s klientmi a pomáha im urobiť správne rozhodnutie, a to nielen s ohľadom na ich potreby týkajúcich sa ceny a materiálu, ale aj s ohľadom na splnenie rôznych kritérií, ako napr. dodržiavanie predpisov alebo ekologicky šetrných štandardov – to všetko s cieľom identifikovať potenciál úspor.