Vstupné zhodnotenie spôsobilosti pre účely využitia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj (ZADARMO)

Ponúkame Vám zhodnotenie Vašich činností v oblasti technického rozvoja a inovácií, tzv. predaudit. Cieľom bude zistenie:
- na ktoré činnosti máte nárok na daňový super odpočet nákladov na výskum a vývoj?
- koľko peňazí by ste z toho mohli získať?
- čo je potreba pre to urobiť?

Referencie:
https://www.smartech.sk/referencie/

Viacej informácií o nás a tejto štátnej podpore nájdete tu:
http://www.smartech.sk/super-odpocet-na-vav/

Výpočet daňovej podpory výskumu a vývoja si môžete skúsiť na našej kalkulačke tu:
http://superodpocet.sk/