SFÉRA, a.s.

Sme slovenským dodávateľom IT riešení, stabilným a spoľahlivým partnerom. Podieľame sa na  digitálnej revolúcii v priemysle, pomáhame klientom uspieť v sektore energetiky a odkrývať nové možnosti v železničnej doprave. Náš vývojový tím stojí za softvérovými produktmi  XMtrade® a XMatik®, ktoré neustále inovujeme. Na ich báze  budujeme ďalšie špecializované a na mieru šité riešenia.

Riadime sa certifikovaným systémom manažérstva kvality ISO 9001:2015, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a informačnej bezpečnosti ISO 27001:2013.  

Staviame na 30-ročných skúsenostiach a našu ponuku rozširujeme do nových trhových segmentov. Máme ambíciu ďalej rásť na Slovensku i medzinárodne v oblasti špecializovaných IT riešení.

V oblasti priemyslu sa špecializujme na:

 • systémy pre správu a údržba majetku (vrátane optimalizácie materiálového skladu, prediktívnej údržby, prvkov AI a na trhu jedinečného certifikátu systému na vyhradené technické zariadenia),
 • riešenia v rozšírenej realite (digitálne pracovné postupy v údržbe),
 • riešenia vo virtuálnej realite (školenia, pracovné postupy a vizualizácie).

V oblasti energetiky vyvíjame  a spravujeme:

 • systémy pre zber a správu dát z inteligentných meradiel (vrátane ich výberu a inštalácie),
 • systémy pre obchodovanie, dodávku a distribúciu energií,
 • komplexné riešenia pre účastníkov trhu s energiami.

Súčasťou našej ponuky sú aj služby v oblasti analýz a poradenstva v energetike.

V oblasti železničnej dopravy sa zameriavame na:

 • elektroenergetický dispečing,
 • naftový dispečing,
 • monitoring a údržbu vagónov,
 • komplexné riešenia pre dopravcov.

Ďalšie služby:

 • spracovanie grafických dát (technologické schémy a výkresy, plány areálov a budov, 3D modely, digitálne mapy),
 • energetický audit a poradenstvo v manažmente energetickej efektívnosti (v súlade so Zákonom o energetickej efektívnosti).