Meranie kvality v elektrických sieťach.

Meranie nepriaznivých vplyvov na elektrizačnú sústavu: EMC – harmonické zložky, nesymetria elektrizačných sústav, celkový účinník, flicker.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac