Meranie elektrických pohonov.

Vykonávania meraní na pohonoch s následným návrhom na vylepšenia, meranie účinnosti a vibrácií.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac