Výskum bezpečnosti strojov

Výskum v oblasti posudzovania bezpečnosti strojov, poradenská a konzultačná činnosť a výkon analýz

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac