Meranie výbuchových parametrov zvírených prachov

Meranie a posúdenie výbuchových parametrov zvírených prachov – dolná medza výbušnosti, maximálny výbuchový tlak, rýchlosť nárastu tlaku, pre všetky druhy horľavých prachov