Fotovoltaické PO II – prepäťové ochrany (C)

Špecifikácia:

POPV sú prepäťové ochrany vyvinuté pre použitie v oblasti fotovoltaiky, v obvodoch s jednosmerným prúdom.

Použitie:

Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V DC
Výmenné ochranné moduly
Varistorové moduly pre ochranu pred prepätím
Optická signalizácia poruchy
Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
Ochranné moduly otočiteľné o 180°

Vyhotovenie:

Fotovoltaické PO II – prepäťové ochrany (C)

  • UCPV =  100, 200, 600,1000 V DC