PO II – prepäťové ochrany (C+D)

Špecifikácia:

Na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyslových objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch a bytoch pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn

Inštalácia:

do podružného rozvádzača

Použitie:

ako 2.stupeň T2 ochrany pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v podružnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu, T2, T3 (stredná, jemná ochrana)
Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi MOV a plynom plnenými bleskoistkami

Vyhotovenie:

základná časť + výmenné ochranné moduly
Ochranné moduly otočiteľné voči základni o 180o
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
Optická signalizácia stavu opotrebenia (vyhotovenie EWS) Nulový zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

Varianty:

PO II – prepäťové ochrany (C+D)

  • Un = 60, 120, 230, 385, 470, 750 V AC
  • Imax = 40 kA/pól