VUKI a.s.

Výroba a predaj káblov, vodičov a elektroizolačných materiálov, súvisiaci výskum a vývoj, skúšobníctvo, technická normalizácia a expertízna činnosť.