Meranie frekvenčnej závislosti vlnovej impedancie

Potrebujeme zabezpečiť výkon takejto skúšky v laboratóriu, ktoré ju má akreditovanú.