Požiadavka na meranie

Požiadavka na merania nehomogenít na signálnych kábloch (nepárovaných).