Manažment ICT služieb

Manažment ICT služieb:

  • konzultácie, riešenia a nástroje súvisiace s procesnými rámcami ITIL v2 a v3, COBIT, eTOM
  • konzultácie a prípravu na certifikáciu ISO 20000-1
  • Service Desk riešenia
  • analýzu, návrh a budovanie CMDB
  • Asset Management riešenia
  • analýzu, návrh a budovanie CMDB
  • nasadenie discovery nástrojov pre naplnenie CMDB
  • integrácie nástrojov s okolitým prostredím (HR, Asset Management, ERP, AD/LDAP, IDM a iné)