PPI Adhesive Products (C.E.), s.r.o.

Sme regionálnym zastúpením spoločnosti PPI Adhesive Products Ltd. pre Strednú Európu so sídlom na Slovensku. PPI Adhesive Products Ltd bola pôvodne založená v Írsku v roku 1970 a začala výrobu vo Waterford Industrial Estate v roku 1971. Patríme do globálnej spoločnosti pôsobiacej na 6 kontinentoch vo viac ako 52 krajinách sveta, čo dáva PPI nadnárodný rozmer a prináša našim zákazníkov dvojaký úžitok. Zabezpečuje prístup k celosvetovému know-how v prospech výhodných globálnych riešení a zároveň hlboké porozumenie potrebám a konkrétnym možnostiam prostredníctvom PPI priameho lokálneho zastúpenia.

Alfou je kvalita a omegou kreatívne riešenia

Vyrábame veľmi rozsiahlu a prepracovanú škálu technických lepiacich pások, laminátov a výsekov pre rôzne aplikácie.

V popredí našej ponuky stoja kvalitné produkty – jednostranné a obojstranné technické pásky, etikety, lamináty, výseky, separačné filmy a fólie. Dodávame ich priamo pre výrobcov a zároveň poskytujeme jednotlivé výrobné komponenty pre ďalšie spracovanie – konverting. PPI produkty nachádzajú svoje uplatnenie v automobilovom, leteckom, elektronickom, elektrotechnickom a medicínskom priemysle, pri výrobe telekomunikačných zariadení a vo fotovoltaike. Na kvalitný produkt nadväzuje široká škála služieb v podobe odborného poradenstva s následnou technickou podporou vo všetkých výrobných fázach.

Neuspokojujeme sa s hotovými (katalógovými) riešeniami preto zámerne vybočujeme zo štandardných, stereotypných riešení. Snažíme sa veci robiť inak a hľadáme kreatívne a pritom technicky dokonalé riešenia, ktoré zjednodušia vaše technologické postupy, prípadne znížia náklady na výrobný proces.

V PPI si uvedomujeme, že naše výrobky obsahujú rôzne chemické látky, ktoré by mohli byť pre životné prostredie zaťažujúce. Preto dôkladne testujeme vstupné materiály a nahrádzame problematické materiály inými komponentami v súlade s povolenými normami. Zvažujeme preto všetky enviromentálne aspekty a prinášame našim zákazníkom optimálne riešenia s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

 

Direktíva

Riadime sa všetkými dôležitými európskymi a svetovými predpismi a nariadeniami o ochrane životného prostredia ako aj normami upravujúcimi prácu s pracovným prostredím a materiálmi. Pre našu oblasť podnikania sú smerodajné smernice WEEE 2002/96/EC, RoHS 2002/95/EC a ELV 2000/53/EC. Zákazníkom na požiadanie poskytujeme Test report, Enviromental declaration (RoHS) ako aj Health&Safety Data Sheets ku všetkým našim produktom.

 

Certifikáty

Sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2000 v oblasti kvality a vyvíjame úsilie o získanie certifikátu ISO 14001 v oblasti enviromentálnej politiky. Okrem toho sa snažíme zlaďovať naše výrobné procesy s požiadavkami normy ISO/TS 16949 ako dodávateľa v automobilovom priemysle.

Sme zeleným partnerom SONY a vlastníme Certificate of Green Partner.