Medené fólie

Medená fólia je v súčasnej dobe používaná pre veľmi širokú škálu aplikácií v elektrotechnickom priemysle vzhľadom na vynikajúcu tvarovú spracovateľnosť, vysokú vodivosť a tieniace schopnosti. Spájkovanie tejto fólie je veľmi jednoduché, čo je ideálne pre uzemnenie. Obojstranné pocínovanie maximalizuje odolnosť voči vplyvu vonkajších podmienok a posilňuje tienenie. Ide o materiál použitý v elektricky vodivých prúžkoch, spájkovateľných vykurovacích telesách, EMI / RFI medená fólia s vodivým lepidlom na tienenie pre motory, káble a komponenty.

Na našich stránkach si môžete stiahnuť produktovú kartu.