Široké portfólio produktov

Tieniace fólie

Elektrické pásky pre transformátory sklotextil

Etiketový materiál na báze polyimidu

Izolačné lepiace pásky pre olejové transformátory

Krycie a kontaktné pásky pre letectvo

Krycie lepiace pásky - nízka priľnavosť

Maskovacie pásky na DPS / prekrytie kontaktov

Pocínované medené pásky

Polyesterový etiketový materiál

Pásky na výrobu kompozitov

Pásky pre solárne panely

Krycie a kontaktné pásky pre letectvo

Silikonizovaný polyesterový film z valentie