Výskum a vývoj

Spoločnosť Schrack Technik s.r.o. dlhodobo spolupracuje s významnými akademickými subjektmi na Slovensku, ako je Slovenská technická univerzita Bratislava a Technická univerzita v Košiciach. Je tiež zakladajúcim členom celoslovenského zoskupenia pre elektronickú mobilitu a inteligentné mesto - Emocity a partnerom projektu Competence Center for New Materials, Advanced Technologies and Energy, financovaného EÚ. Tento projekt je vlajkovým projektom spolupráce medzi akademickými (Slovenská akadémia vied a Slovenská technická univerzita) a priemyselnými partnermi (Siemens, SE-Enel, skupina ZSE, Microstep, Schrack Technik, Geothermal Anywhere). Jeho hlavné vedecko-výskumné témy sú:

 

  • Distribuované zdroje energie
  • Inteligentné meranie
  • Inteligentná sieť
  • E-mobilita

 

Zoznam realizovaných výskumných projektov:

 

  • Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokrokové technológie a energiu. Jej hlavné témy: DER, E-mobility, Grid management, Smart Grid / Metering
  • Meranie a vyhodnocovanie dát z nízkonapäťovej siete s hlavným zameraním na optimalizáciu siete, ZSE (EON Group)
  • Infraštruktúra pre nabíjaciu stanicu, ZSE (EON Group)
  • Využitie BPLC technológií v oblasti inteligentných meraní