Tvorba meracích systémov cez virtuálnu inštrumentáciu.

  • Návrh a tvorba meracích reťazcov na meranie elektrických i neelektrických veličín a obrazových signálov cez štandardné senzory.
  • Návrh a tvorba obslužných virtuálnych inštrumentov a grafických rozhraní.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac