Inovácia business modelu

Našou hlavnou devízou je holistický prístup k biznis modelom. Pri vývoji digitálnej infraštruktúry sa opierame o znalosti z oblasti informačných technológií, marketingu, psychológie a filozofie predaja. Pri práci sa bavíme a máme radi firmy, ktoré to ocenia.

Vytvárame intuitívne, hravé a zároveň sofistikované riešenia, ktoré dávajú procesom často úplne nový zmysel. Po našom odchode zostáva poriadok a dáta, ktoré dokážete lepšie vyhodnocovať a ďalej s nimi pracovať. Schopnosť zozbierať a interpretovať dáta je dnes pre úspešnosť biznis modelu kľúčová. Zákazníci budú milovať touchpointy, ktoré vám pomôžeme pre nich vytvoriť.

Pracovať s nami chce odvahu a otvorenú myseľ

Výmenou za to Vám ponúkame novú perspektívu nazerania nas Vaše podnikanie. Digitálny svet už dávno nepatrí k žánru sci-fi. Je to elementárne "must have", ktoré na rozdiel od módnych trendov či bežných reklamných kampaní nezmizne v ďalšej sezóne a nebude sa ani recyklovať. Bude sa len zhodnocovať o nové možnosti a dimenzie.

Budujeme firmám kultúru rastu

Teesys predstavuje úplne nový typ biznis modelu. Schopnosť kontinuálne inovovať sa stáva podmienkou prežitia spoločnosti. Dlhodobé stratégie ustupujú agilným metódam.

Nový prístup je založený na pripravenosti experimentovať v krátkych časových intervaloch, vytvárať stále nové a nové hypotézy, testovať ich a v prípade potreby ich vedieť operatívne korigovať. Pri uplatňovaní agilného princípu je funkčnosť dôležitejšia než dokumentácia, interakcia zásadnejšia než statické procesy, spolupráca s Vami žiaducejšia než neustále vyjednávanie o cenách. Toto je cesta k budovaniu kultúry rastu.

Víťazi si svoju prácu užívajú

Agilný prístup si vyžaduje zásadné prehodnotenie vnímania významu slova zmena. Zmena už nie je jednorazový akt ani statický cieľ. V novom biznis modeli, ktorý sa opiera o digitálne technológie a dáta, je zmena konštantná a s tým môžu mať mnohé spoločnosti problém sa vyrovnať. Preto pomáhame aj s adaptáciou na tento nový prístup ku práci.

Pre nás je však najdôležitejším parametrom úspechu rast jednotlivých členov nášho vesmíru. Teesys DNA umožňuje pracovať každému na takej činnosti, ktorá ho baví. Spolu podávame neuveriteľný výkon a popritom sa aj bavíme. Pri práci s nami nasiaknete aj Vy touto DNA. Ak budete chcieť...

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac