Nabíjače staničných akumulátorov radu SN s riadením M91

Aplikácia v oblastiach energetiky, kde sa vyžaduje spoľahlivé zaistené napájanie voči výpadku siete. Zálohovanie môže byť priamo z akumulátora alebo pomocou náhradných zdrojov, ktoré sú akumulátormi zálohované. 

  • nabíjanie staničných akumulátorov
  • nabíjanie a súčasné napájanie záťaže / spotrebičov

Nabíjače majú mikroprocesorový riadiaci systém s klávesnicou a dvojriadkovým 2x16 znakovým alfanumerickým displejom. Mikroprocesor umožňuje naprogramovanie parametrov nabíjania, voľbu charakteristiky, spustenie, zobrazenie meraných hodnôt napätia, prúdu akumulátora a zobrazenie poruchových hlásení. S nabíjačom je možné komunikovať pomocou rôznych komunikačných rozhraní. Obsluha si môže on-line prezerať: želanú hodnotu výstupného prúdu, meranú hodnotu výstupného prúdu, želanú hodnotu výstupného napätia, meranú hodnotu výstupného napätia, dodaný náboj do batérie, čas a nastavenú nabíjaciu charakteristika a pod. Ostatné hodnoty je možné prezerať a nastavovať len v režime vypnutého nabíjania.