Verejné osvetlenie

Mestá v súčasnosti prechádzajú na nové verejné osvetlenie. Mnohé sa spoliehajú na skúsenosti a spoľahlivosť spoločnosti Siemens.

Bezpečný vstup do budúcnosti svetla

 

Vyššia kvalita života pre obyvateľov a nižšie náklady pre komunálny rozpočet.

To sú dva najdôležitejšie dôvody, prečo sa mnohé mestá a obce práve teraz rozhodujú pre nové verejné osvetlenie. Stále viac z nich sa pritom spolieha na partnerstvo so spoločnosťou Siemens.

Lebo Siemens ponúka bezpečné riešenia z jednej ruky. A to znamená, že sa môžete od návrhu cez financovanie a montáž až po prevádzkovanie a údržbu spoľahnúť na skúseného a kompetentného partnera.

 • Máme dlhoročné skúsenosti s projektami verejného osvetlenia a vieme vám poskytnúť rozsiahle konzultačné služby. Ponúkame:
 • poradenstvo, projekciu, realizáciu,
 • prípravu modelov financovania na mieru podľa vašich potrieb a možností,
 • optimalizáciu nákladov na projekty využitím miestnych zdrojov, dodávateľov a pracovných síl,
 • komplexné dodávky v rámci modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia,
 • správu verejného osvetlenia,
 • prevádzku a údržbu verejného osvetlenia,
 • nákup a riadenie spotreby energie pre verejné osvetlenie.

 

Prínosy:

 • optimálne osvetlené cestné ťahy, námestia, parky,
 • zlepšenie technického stavu zariadení verejného osvetlenia a cestnej svetlenej signalizacie,
 • zníženie kriminality,
 • zvýšená bezpečnosť cestnej premávky,
 • zlepšenie kvality životného prostredia,
 • zníženie prevádzkovej a energetickej náročnosti, nižšie prevádzkové náklady. Modernizáciou osvetlenia v mestách dosiahnete úsporu elektrickej energie až 40 - 50 %.

Rozhodnutie rekonštruovať verejné osvetlenie je dôležitým krokom k vyššej efektivite v správe obecného majetku. Po obnove prichádza fáza spustenia osvetlenia do každodenného užívania, čo so sebou prináša ďalšiu neľahkú voľbu: postarať sa o prevádzku vo vlastnej réžii, alebo zveriť túto zodpovednú činnosť do rúk súkromnej spoločnosti?

Prečo sa rozhodnúť pre partnerstvo so spoločnosťou Siemens? Odpoveď je ľahká, ak hľadáte:

 • spoľahlivého a kompetentného partnera pre úzku a dlhodobú spoluprácu,
 • na mieru vypracované modely financovania,
 • dlhoročné skúsenosti s projektami verejného osvetlenia,
 • komplexné riešenia na svetovej úrovni pre lokálne podmienky,
 • všetko od jednej firmy: projektovanie - časový plán - realizácia,
 • optimálne náklady s využitím miestnych zdrojov,
 • konzultačné služby a poradenstvo,

 

Spoločnosť Siemens si uvedomuje dôležitosť bezchybného fungovania verejného osvetlenia pre chod mesta či obce, preto ponúka komunálnej sfére dlhodobú spoluprácu aj v oblasti prevádzky infraštruktúry verejného osvetlenia. Spoľahlivosť nášho outsourcingu zaručuje pohotovostná služba servisných technikov. Každá lampa v starostlivosti Siemens je označená nálepkou s telefónnym číslom na nonstop kontaktné centrum pre hlásenie porúch verejného osvetlenia.

Celá krajina získa spoluprácou s miestnymi dodávateľmi a pracovnými silami

Pri realizácii všetkých projektov zásadne spolupracujeme s dodávateľmi a využívame pracovné sily v meste realizácie, aby sme zabezpečili tvorbu zdrojov pre štát, resp. pre jednotlivé mestá alebo obce.

Montážne práce sú vykonávané miestnymi odborníkmi. Výrobu a dodávku jednotlivých komponentov ako sú rozvádzače alebo stožiare zabezpečujeme u vybraných dodávateľov taktiež v mieste realizácie projektu.

Iba komplexná obnova vykonaná v čo najkratšom čase je jediná správna cesta.

Len komplexné riešenie dáva z nášho pohľadu zmysel. Pretože výmena jednotlivých svietidiel a obnova zariadenia v etapách počas viacerých rokov stojí v konečnom dôsledku viac ako krátkodobá generálna obnova s riešením financovania na mieru podľa okamžitej potreby zákazníka.