Servis zariadení pre automatizáciu v energetike

Množstvo a rozsah dodávaných zariadení odboru Automatizácia v energetike ( Energy Automation ) je veľmi široký a vynucuje si zabezpečenie komplexného záručného a pozáručného servisu týchto zariadení aj pri špičkovej technickej úrovni našich zariadení.

V prípade akejkoľvek poruchy alebo nekorektného správania sa našich zariadení nás kontaktujte na uvedených kontakoch, kde vám budú poskytnuté informácie o možných postupoch, spôsoboch opráv a dĺžkach trvania servisných zásahov a opráv. Rovnako ponúkame spoluprácu pri pravidelnej údržbe vašich zariadení, či možnosť vypracovania komplexných plánov údržby nami dodávaných zariadení.

V rámci komplexnej starostlivosti o zákazníka poskytujeme poradenskú činnosť týkajúcu sa doporučených technických riešení, informácií o technických novinkách a možnostiach upgrade našich zariadení, komponentov a softvéru (napr. DIGSI).

Ďalej vám ponúkame sprostredkovanie referenčných návštev u zákazníkov, ktorí využívajú naše technológie. Zákazníkovi tým ponúkame možnosť overiť si funkčný rozsah a spoľahlivosť našich zariadení priamo v praxi, eventuálne prekonzultovať technické detaily priamo s inými užívateľmi. Samozrejmosťou je poskytovanie potrebnej technickej dokumentácie našich zariadení a komponentov a komplexného inžinieringu.

Zabezpečujeme komplexný rozsah školení na území Slovenskej republiky a školení v špecializovanom školiacom centre v materskej firme v Nemecku pod vedením špičkových odborníkov v danej oblasti našich produktov. Školenia sú určené pre inžinierov, operátorov, servisných technikov, programátorov, technických expertov, personál údržby a široký okruh záujemcov. Školiace programy sú modulárnej koncepcie a pokrývajú celú škálu nášho portfólia. Každý školiaci program je možné flexibilne prispôsobiť vašim požiadavkám.

Neposlednou alternatívou riešenia prípadných otázok a problémov súvisiacich s energetickými zariadeniami spoločnosti Siemens je možnosť priamo využiť náš Hot line - servis zabezpečovaný prostredníctvom našich nemeckých kolegov z centra pre technický rozvoj v Norimbergu. S pracovníkmi Hot line - servisu v Norimbergu je možné komunikovať v anglickom alebo nemeckom jazyku.