Obrábanie kovov na CNC zariadeniach.

   Ponúkame komplexné služby v oblasti výroby kovových dielov, podľa požiadaviek zákazníka. V prípade potreby vypracujeme výkresovú dokumentáciu, navrhneme vhodné materiály a technologický postup výroby. Následne začneme výrobný proces, počas ktorého prebieha vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola. Po dohode so zákazníkom sme schopný zákazku doviesť priamo k zákazníkovi.

    Našim cieľom je poskytovať najlepšie služby v oblasti kovovýroby pre stálych i nových zákazníkov.