Olejovo chladené zdroje pre katodickú ochranu radu SZKO

Zdroje pre katodickú ochranu sú elektrické zariadenia prevažne napájané striedavým napätím, dodávajúce jednosmerný prúd pre systémy katodickej ochrany. Zdroje vyrábame podľa konkrétnej špecifikácie a prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám Vášho projektu.

Katodická ochrana je technika používaná na obmedzenie korózie kovových konštrukcií tým, že sa z nich stanú katódy elektrochemického článku. Jednoduchá metóda ochrany pripája chránenú kovovú konštrukciu k ľahšie korodujúcemu “obetovanému kovu”, ktorý má funkciu anódy. Obetovaný kov potom koroduje namiesto kovovej konštrukcie. Pri konštrukciách ako sú dlhé potrubia, kde by pasívna galvanická ochrana nebola účinná sa elektrochemický článok vytvorí pomocou chránenej konštrukcie, anódy a externého zdroja jednosmerného napätia.
 
Chránené objekty:

 • potrubia (ropa, plyn, voda atď.) uložené v zemi a potrubné siete
 • nádrže uložené v zemi
 • priemyselné areály – rafinérie
 • podzemné kovové konštrukcie
 • konštrukcie uložené v morskej vode
 • plynové a ropné vrty
 • spevnené betónové konštrukcie

Hlavné výhody:

 • olejové chladenie, vysoké krytie 
 • bezpečná prevádzka, spoľahlivosť
 • galvanické oddelenie výstupu od vstupu
 • vysoká účinnosť nad 80 % 
 • chod naprázdno, protiskratová ochrana 
 • jednoduchá inštalácia a obsluha
 • vhodné pre všetky typy elektród 
 • komunikačné rozhranie, PC konektivita