Analýza rizík v priemysle

Analýza, posúdenie a návrh riadenia rizík v priemyselnom podniku či výrobe prostredníctom požadovaných metód (FMEA, FTA, ETA, MORT, HAZOP, Checklist, Bodová metóda, HPES, HRA ...)