Kontrolné a vyhodnocovacie činnosti.

Softwarové riešenie založené na báze neurónových sietí a umelej inteligencie. Vyhodnocovanie rôznych obrazových vstupov na základe definovaných kritérií.