Automatizácia výrobných systémov, kontrolné činnosti

Kamerové systémy na riadenie pohybu robota.