Automatizácia výrobných systémov, kontrolné činnosti

Kamerové systémy na identifikáciu objektov v priestore a ich vyhodnocovanie podľa zadaných kritérií.