Výroba vysokonapätových zdrojov

Hľadáme technické riešenie pre výrobu vysokonapätových zdrojov (typicky 20 kV ss), ktoré sú využívané pre meranie výbuchových charakteristík zvírených prachov, plynov a hybridných zmesí

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac