Výroba kovaných guľových nádob

Hľadáme technické riešenie pre výrobu kovových guľových nádob, ktoré sú využívané pre meranie výbuchových charakteristík zvírených prachov, plynov a hybridných zmesí

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac