Inteligentné inovácie sa stávajú dostupnejšími vďaka finančnej podpore z EÚ. Zvýšte aj vy svoju efektivitu.

Automatizácia výrobných procesov bezpochyby zásadne zvyšuje celkovú efektivitu fungovania spoločnosti. Inteligentné inovácie sú v súčasnosti vďaka podpore z Európskej únie dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Podnik vďaka nim dokáže zvýšiť mieru automatizácie, výrazne optimalizovať a inovovať procesy, lepšie plánovať výrobu a tak včasne predikovať možné prerušenia výroby, či detegovať anomálie naprieč celým výrobným procesom.

Inteligentné inovácie treba chápať ako komplexný a prepojený systém senzorov, mobilných technológií, serverových riešení, pokročilej robotiky, veľkých dát, RFID technológie, ktoré vám prinesú komplexný prehľad a podklady pre promptné rozhodovanie v reálnom čase.

Vďaka vysokej odolnosti senzorov a systémov využívaných v rámci internetu vecí v priemysle (IIoT), dokáže výrobný podnik získavať presné informácie aj vo veľmi náročných podmienkach (napr. vysoký tlak, teplota, chlad, vibrácie, koncentrácia zdraviu škodlivých látok). Technológia teda nielenže umožní zber dát bez obmedzení, ale prinesie podniku výrazné časové a následne finančné úspory. Za zmienku stojí aj fakt, že údaje sú vysokofrekvenčne, bezdrôtovo ukladané a zálohované na cloudových platformách, čo odstraňuje potrebu nákupu dodatočnej IT infraštruktúry.

Zber a zobrazenie veľkých dát, získaných pomocou širokého spektra senzorov, dokáže poskytnúť údaje o prevádzke, ktoré majú priamy dopad na riadenie. Dôležitým krokom je však nadstavba v podobe spracovania, vyhodnocovania a interpretácie zozbieraných dát. Tieto podniku umožnia presne lokalizovať úzke miesta vo výrobe, neefektívne a opakujúce sa úkony zamestnancov a rezervy technológií. Optimalizácia vnútropodnikových procesov logicky vedie k zvýšenej tímovej produktivite a prinesie najželanejšie výsledky - úsporu času a finančných zdrojov. Najvyšším stupňom sú následné automatizované odporúčania alebo úkony vedúce k želaným cieľom.

Čoraz častejšie sa v praxi výrobných podnikov objavuje využívanie tzv. digitálneho dvojčaťa. Táto metóda funguje tak, že firma dokáže využívať zozbierané dáta z reálnej výroby na optimalizáciu procesov v paralelnej digitálnej realite, čo jej umožní vidieť konkrétne dopady. Najväčším prínosom je možnosť vyskúšať realizovať navrhované zmeny v aktuálne prebiehajúcej výrobe, ale bez nutnosti jej pozastavenia.

Moderné technológie štandardu Priemysel 4.0 poskytujú stále sa rozvíjajúce možnosti zlepšení. Ich zavedenie teraz nemusí pre vás znamenať neúnosne vysoké investičné výdavky – podporné programy Európskej únie poskytujú pomoc až do výšky 50% z rozpočtu projektu. Informujte sa v spoločnosti nebotra consulting, ako tieto technológie môžu pomôcť vášmu podniku a ako získať príspevok na financovanie ich zavedenia.

 

Aktuálne je možné financovať nákup inovatívnych technológií a softvéru prostredníctvom podpory v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva. Viac informácií nájdete tu.

 

Mgr. Peter BOGYÓ

Autor je business intelligence analytikom spoločnosti nebotra consulting s.r.o., ktorá sa špecializuje na inovácie procesov a financovanie projektov. Viac informácií tu.