Kontrola, testovanie a oživovanie

V jednotlivých technologických uzloch procesu osadzovania vykonávame optickú medzioperačnú kontrolu a na záver výstupnú kontrolu. Podľa požiadaviek zákazníka poskytujeme meranie a testovanie podzostáv, zostáv, modulov, hotových výrobkov s využitím softvérového a hardvérového vybavenia dodaného zákazníkom, prípadne v spolupráci so zákazníkom, dokážeme vyhotoviť aj testovacie prípravky. TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA: Jednoúčelové meracie pracoviská - NF technika: Meracie osciloskopy BM 566 TEKTRONIX 463 Jednosmerné napájacie zdroje 2x30V/5A Jednosmerné napájacie zdroje 1x60V/10A Laboratórny multimeter Schlumberger Meracie pracoviská pre VF techniku - 1,8 GHz: Skalárny analyzátor HP8711A Wobler SWOB III Wobler WAVETEK 1702 Wobler WAVETEK 1703 Spektrálny analyzátor TEKTRONIK 2712 Generátor Rohde & Schwarz BN41401

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac