Fyzická a objektová bezpečnosť

Vypracujeme pre Vás bezpečnostné projekty, analýzy rizík, hrozieb a slabých miest. Zabezpečíme realizáciu projektu.

Spoľahlivosť a dôveryhodnosť je pre VIRTE otázkou profesnej cti, nielen preto je držiteľom previerky Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky pre prácu s informáciami, ktorých stupeň utajenia je označený ako TAJNÉ. Zároveň spĺňa platné previerky Severoatlantickej aliancie NATO a Európskej Únie pre stupeň utajenia SECRET.