Colná špedícia Balkánska trasa a Hodvábna cesta

Tradespec s.r.o. založená v roku 1999 je spoločnosť  zameraná na konzultácie a vytvorenie nových osnov medzinárodného obchodu, prípadne vylepšenie a efektívne prepracovanie prebiehajúcich procesov v medzinárodnom obchode s novými  poznatkami colnej a teritoriálnej politiky ako aj potrieb a zamerania sa  regiónov a odlišnosti kontinentov. Taktiež sa zaoberá celosvetovou logistikou v námornej ,leteckej a kamiónovej doprave na všetkých stupňoch.

Spravovanie:   1/ Verejný colný sklad -uskladnenie časovo neobmedzené

                         2/  sklad pre dočasne uskladnenie tovarov   max 90dni

                         3/ Daňový sklad - alkohol, pivo, víno  a  výroba výživových doplnkov 

                               /v pozastavení  Spotrebnej  dane /

rozvíjajúca sa činnosť a výskum:

Vývoj biotechnológie na spracovanie prírodných extraktov do formy výživových doplnkov stravy ako aj možnosti nanočastíc bio-materialov použiteľných vo farmaceutickom priemysle . 

Vývoj a výskum  ekologicky čistými metódami ako je Super Fluidná Extrakcia, extrakcia   antoxidantov- antokyanov a flavanoidov zo špecifickými druhmi a  objemom kombinovaných variácii týchto látok potrebných k regenerácii a posilnení imunitného systému pri vytváraní ochranného štítu  pred vytváraním zápalových ložísk ,chronického zápalu tkaniva a následné nádorových ochorení .